Vapenbild

Sköld
I blått en hillebard korslagd med ett störtat svärd, överlagda med en stolpvis ställd fjäderpenna och åtföljda på vardera sidan av en ring, allt av guld.

Hjälmtäcke
Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad
Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, hållande ett blått ankare.

 

Till höger: Artistisk representation
utförd av Davor Zovko, 2008.